மே 20 – பொது விடுமுறை

எதிர்வரும் 20ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை பொது விடுமுறையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக
பொதுநிர்வாக அமைச்சர் வஜிர அபயகுணவர்த்தன அறிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் தீர்மானத்துக்கு அமைவாக இந்தப் பொது விடுமுறை
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

வரும் 18ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மற்றும் 19ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெசாக் பண்டிகை
கொண்டாடப்படும் நிலையில் திங்கட்கிழமை பொது விடுமுறையாகப் பிரகடனப்படுத்துள்ளது.