கோட்டாபய தேசத்துரோகி – லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல

அமெரிக்காவுடன் செய்துகொண்ட பாதுகாப்பு உடன்படிக்கை தேசத்துரோக செயல் என்றால் அந்தத் தேசத்துரோக செயலை கோட்டாபய ராஜபக்ஷவே செய்தார். ஆகவே கோட்டாபய ராஜபக்ஷவே தேசத்துரோகி என சபை முதல்வரும்

மேலும்