யாழ். மீன் சந்தைகளில் மக்களுக்கு எமனாகும் டைனமைட் வைத்து பிடிக்கப்பட்ட மீன்கள்

யாழ். மாவட்டத்தில் கடல் மீன் விற்பனை செய்யும் பல சந்தைகளில் குறைந்த விலையில் மீன் விற்கின்றோம் எனக் கூறி பழைய மீன்களையும் டைனமைட் வைத்து பிடிக்கப்பட்ட மீன்களையும்

மேலும்