மாணவர்களின் ஆங்கில மொழியை விருத்தி செய்ய கல்வி அமைச்சு தீர்மானம்

நாட்டில் வசதி குறைந்த பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் ஆங்கில மொழிக் கல்வியை விருத்தி செய்யும் நோக்கில் அமெரிக்காவின் அமைதி படையணியின் தன்னார்வ ஆசிரியர்களின் சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு

மேலும்