ராஜபக்சவினர் புதிய வண்ணத்துடன் வந்தாலும், பழைய வழிகளை மாற்றமாட்டார்கள் – ரணில்

முன்னைய ஆட்சியின் தலைவர்கள் புதிய பெயரிலும் புதிய வண்ணத்திலும் வந்தாலும், தமது பழைய வழிகளை மாற்ற மாட்டார்கள் என இலங்கைப் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். சிறிலங்கா

மேலும்