உலகில் அதி சக்தி வாய்ந்த கடவுச்சீட்டு எது தெரியுமா? இலங்கையின் நிலை?

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகத் தரவரிசையில் ஜப்பான் நாட்டுக் கடவுச்சீட்டே அதிக சக்திவாய்ந்தது என ஹென்றி இண்டெக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில், சிங்கப்பூர் மற்றும் தென்கொரியா

மேலும்
error: பிரதிமைப்படுத்தல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது